MA/MSc สาขา Professional Studies ออนไลน์ - Portsmouth

MA/MSc สาขา Professional Studies

ออนไลน์ - Portsmouth

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

1 ปี

ช่วงเวลาเปิดเทอม

มกราคม & กันยายน

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ 100%

ตารางเรียน

เรียนเวลาไหนก็ได้

Pathway to a Degree

2 ส่วน

รูปแบบการประเมิน

ส่งแต่การบ้าน ไม่มีการสอบ

การรับรองหลักสูตร

มหาวิทยาลัย Portsmouth, อังกฤษ

ภาษาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้คืออะไร

คุณสามารถเลือกเรียนแบบ MSc หรือ MA ตามความถนัดของคุณได้เลย โดยคอร์สเรียน ป.โท สาขา การศึกษาวิชาชีพ (Professional Studies) ออนไลน์ จากมหาวิทยาลัย Portsmouth ถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ

คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดหรือแนวปฏิบัติในการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพงานอย่างผู้เชี่ยวชาญ จนเป็นที่พึ่งพอใจต่อเป้าหมายขององค์กรหรือธุรกิจของคุณ

การเรียนปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย Portsmouth เราจะมี 2 หลักสูตรให้เลือก คือ…
1) MA สาขา Business Management
2) MA/MSc สาขา Professional Studies (ซึ่งการเรียน Professional Studies นักเรียนสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หัวข้อใดก็ได้)

หมายเหตุ : MA Degree คือ ปริญญาจากการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นหลัก ดังนั้น นักเรียนจะได้ทำวิทยานิพนธ์โอยอิงจากการทำงานที่บริษัทปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะต้องยินยอมที่จะให้นำข้อมูลบางส่วนของบริษัทมาอยู่ในเล่มวิทยานิพนธ์

คุณสามารถเลือกเรียนแบบ MSc หรือ MA ตามความถนัดของคุณได้เลย โดยคอร์สเรียน ป.โท สาขา การศึกษาวิชาชีพ (Professional Studies) ออนไลน์ จากมหาวิทยาลัย Portsmouth ถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ

คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดหรือแนวปฏิบัติในการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพงานอย่างผู้เชี่ยวชาญ จนเป็นที่พึ่งพอใจต่อเป้าหมายขององค์กรหรือธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ : MA Degree คือ ปริญญาจากการเรียนรู้โดยการใช้การทำงานเป็นหลัก ดังนั้น นักเรียนจะได้ทำวิทยานิพนธ์โอยอิงจากการทำงานที่บริษัทปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะต้องยินยอมที่จะให้นำข้อมูลบางส่วนของบริษัทมาอยู่ในเล่มวิทยานิพนธ์

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมัครอย่างน้อย 1 อย่าง ตามเงื่อนไขดังนี้

• Available for executive-level position only.

• A Bachelor’s Degree qualification in any subject from a recognised institution and more than 8 years of working experience.

• A professional qualification equivalent to a degree and a minimum of 5 years of working experience.

• A Diploma of Higher Education or equivalent qualification awarded by universities and 10 years of working experience.

• Candidates without Diploma qualifications but with more than 12 years of work experience of which at least 3 years at managerial level.

วิชาที่จะได้เรียน

ส่วนที่ 1 :

Portfolio Assessment of a Work-Based Learning Experience or Professional Qualifications

ส่วนที่ 2 :

Dissertation

(หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกทำวิทยานิพนธ์หัวข้อใดก็ได้)

Learning Pathway

ส่วนที่ 1 :

Portfolio Assessment of a Work-Based Learning Experience or Professional Qualifications

ส่วนที่ 2 :

MA/ MSc Professional Studies

เพิ่มเพื่อน

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อเรียนคอร์สนี้

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อเรียนคอร์สนี้

เมื่อคุณเรียนคอร์ส ป.โท MA/MSc สาขา Professional Studies ออนไลน์ ผ่านมหาวิทยาลัย Portsmouth คุณจะได้สิทธิการเข้าถึงบริการต่างๆ จากเรา ดังนี้

• การเข้าถึงเนื้อหาตัวหลักสูตร : สามารถย้อนดูเนื้อหาต่างๆ, กรณีศึกษา (case studies), หรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์ของเรา (E-Learning Platform)

• การเข้าเรียนออนไลน์ (Webinars) : เข้าเรียนออนไลน์แบบไลฟ์ (live) หรือ ดูย้อนหลัง (recorded) จากผู้สอนที่เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ

• ติวแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์ : มีที่ปรึกษาที่สามารถสอบถามรายละเอียดในรายวิชาต่างๆ หรือ แม้แต่ตอนทำวิทยานิพนธ์ (dissertation)

• เข้าถึง E-Library : เข้าถึงตำราเรียนวิชาต่างๆ หรือ เลือกอ่านหนังสือเรียนที่ผู้สอนแนะนำให้อ่านที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ตลอด

• เข้าถึง International Online Cummunity : เข้าถึงกลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนคลาสเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้จากการเรียนในคอร์สนี้

Study DBA

ทำไมต้องเรียน Professional Studies ออนไลน์ จาก Portsmouth?

หลักสูตร ป.โท สาขา การศึกษาวิชาชีพ (Professional Studies) ออนไลน์ จากมหาวิทยาลัย Portsmouth จะช่วยเพิ่มทักษะด้านการค้นคว้าและการรับรู้ในการคิดกลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการทำงาน

เมื่อคุณเรียนจบ คุณจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมา นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างเหมาะสม จนทำให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพที่สุด

คอร์สออนไลน์อื่นๆ จาก Portsmouth

ต้องการสมัครเรียน หรือ มีคำถามอื่นๆ

อีเมลมาสอบถามเรา ฟรี เกี่ยวกับคอร์สเรียนปริญญาออนไลน์จากอังกฤษและอเมริกา
📞 หรือโทรปรึกษา : 064-545-0061

add line@ douglas business school : @douglasth

ต้องการสมัครเรียน หรือ
มีคำถามอื่นๆ

อีเมลมาสอบถามเรา ฟรี เกี่ยวกับคอร์สเรียนปริญญาออนไลน์จากอังกฤษและอเมริกา

📞 หรือโทรปรึกษา : 064-545-0061

add line@ douglas business school : @douglasth

คำถามที่พบบ่อย

ทางเราจะส่งแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียด และสามารถยื่นใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (อีเมล หรือ LINE@) หรือ นัดยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ที่ออฟฟิศ (โทรนัด 064-545-0061)

ค่าเรียนมีการแปรผันอยู่ตลอดเวลา เพื่อทราบรายละเอียด สามารถส่งแอด LINE : @douglasth | อีเมล info@douglas.co.th หรือโทร 064-545-0061

ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือนานกว่า (ขึ้นอยู่กับการส่งงาน)

ได้ แต่นักเรียนจำเป็นจะต้องแจ้งกับทางทีมล่วงหน้า (ภายในเดือนมกราคม) เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พักเอง โดยเราจะจองที่พักและตั๋วเครื่องบินให้

ไม่จำเป็น นักเรียนจะใช้แค่ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี และจบจากคณะอะไรก็ได้

ได้ สามารถผ่อนจ่ายได้ 0% 10 เดือน

นักเรียนจะได้รับใบปริญญาของจริง จากมหาวิทยาลัย ส่งตรงถึงบ้านของคุณ

ไม่ต้องทำข้อสอบ ส่งแต่การบ้าน

มหาวิทยาลัย Portsmouth ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ.