Project Management - มหาวิทยาลัย ARU

รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลาเรียน

1 ปี

ช่วงเวลาเปิดเทอม

ตลอดทั้งปี

รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ 100%

Learning Pathway

2 ส่วน

รูปแบบการประเมิน

ไม่ต้องสอบ เพียงส่งการบ้าน

การรับรองหลักสูตร

มหาวิทยาลัย Anglia Ruskin

ภาษา

อังกฤษ

คอร์สนี้คืออะไร

หลักสูตร ป.โท สาขา บริหารโครงการ (Project Management) ออนไลน์ จากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin จะยกระดับทักษะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดเชิงนวัตกรรม ภาวะผู้นำ การทำแบบจำลองธุรกิจ และรู้วิธีปฏิบัติและนำสู่การค้นคว้าในการทำบริหารโครงการต่างๆ

ในอนาคต หากคุณต้องรับผิดชอบในการบริหารโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณหรือการสื่อสารกับหลายๆ ภาคส่วนเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง 

ฉะนั้น การเรียนคอร์ส บริหารโครงการ (Project Management) ออนไลน์ จะทำให้คุณรู้จักบริหารแบบเป็นขั้นเป็นตอนและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดีมากขึ้น

เงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องผ่านเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามนี้ :

A Bachelor’s Degree qualification in any subject from a recognized institution and 1 or more years of working experience. 

A professional qualification equivalent to a degree and a minimum of 2 years of working experience.

A Diploma of Higher Education or equivalent qualification awarded by universities and 5 years of working experience of which at least 2 years at managerial level.

Candidates without Diploma qualifications but with more than 8 years of work experience of which at least 3 years at managerial level.

วิชาที่จะได้เรียน

Qualifi Level 7 Diploma in Project Management

Planning, Controlling and Leading a Project
Procurement Risk and Contract Management
Project and Logistics Management
Operations and Information Management for Project Managers 
Research Methods for project management

MSc in Project Management

Project Management Systems
Project Management Techniques
Dissertation

Learning Pathway

หลักสูตรเรียนต่อ ป.โท สาขา Project Management ออนไลน์นี้ จากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ 1. การเรียนเพื่อให้ได้ใบอนุปริญญา (จากสถาบัน Qualifi) และ 2. เรียนคอร์ส Project Management จากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin

โดยจะแบ่งคอร์สเรียนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ :

ส่วนที่ 1 :

เรียนอนุปริญญา (Diploma) สาขา Project Management
รับรองการเรียนการสอนโดยสถาบัน Qualifi

ส่วนที่ 2 :

MSc in Project Management
รับรองการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ เมื่อเรียนคอร์สนี้

เมื่อคุณเรียนคอร์ส ป.โท สาขา Project Management ออนไลน์ ผ่านมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin คุณจะได้สิทธิการเข้าถึงบริการต่างๆ จากเรา ดังนี้

• การเข้าถึงเนื้อหาตัวหลักสูตร : สามารถย้อนดูเนื้อหาต่างๆ, กรณีศึกษา (case studies), หรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์ของเรา (E-Learning Platform)

• การเข้าเรียนออนไลน์ (Webinars) : เข้าเรียนออนไลน์แบบไลฟ์ (live) หรือ ดูย้อนหลัง (recorded) จากผู้สอนที่เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ

• ติวแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์ : มีที่ปรึกษาที่สามารถสอบถามรายละเอียดในรายวิชาต่างๆ หรือ แม้แต่ตอนทำวิทยานิพนธ์ (dissertation)

• เข้าถึง E-Library : เข้าถึงตำราเรียนวิชาต่างๆ หรือ เลือกอ่านหนังสือเรียนที่ผู้สอนแนะนำให้อ่านที่เกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ตลอด

• เข้าถึง International Online Cummunity : เข้าถึงกลุ่มเพื่อนๆ ที่เรียนคลาสเดียวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้จากการเรียนในคอร์สนี้

เรียนปริญญาโืืทออนไลน์ 100% ที่บ้าน

ทำไมถึงต้องเรียน Project Management ออนไลน์ จาก ARU

หลักสูตร บริหารโครงการ (Project Management) ออนไลน์ จากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin (ARU) นี้ จะทำให้คุณเป็นนักบริหารที่เก่งกาจ รวมถึงมีความรู้ในเชิงการวางกลยุทธ์อย่างประณีต

คุณจะได้เรียน การวางแผน การควบคุม และภาวะการเป็นผู้นำในการบริหารโครงการ รวมถึงการบริหารการปฏิบัติการสำหรับผู้จัดการโปรเจค และวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย

เรามั่นใจว่า หากใครที่ชื่นชอบในการวางแผน วางกลยุทธ์ และภาวะผู้นำ การเรียนคอร์สออนไลน์นี้จะทำให้ถูกจับตาและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างแน่นอน

คอร์สออนไลน์อื่นๆ จากมหาวิทยาลัย Anglia Ruskin

ปริญญาตรี

🎓 BSc (Hons) in Business Management

ต้องการสมัครเรียน หรือ มีคำถามอื่นๆ

อีเมลมาสอบถามเรา ฟรี เกี่ยวกับคอร์สเรียนปริญญาออนไลน์จากอังกฤษและอเมริกา
📞 หรือโทรปรึกษา : 064-545-0061

คำถามที่พบบ่อย

ส่งอีเมลหาเราพร้อมแจ้งคอร์สเรียนที่ท่านสนใจ หรือ โทรสายด่วนที่ 064-545-0061

ค่าเรียนมีการแปรผันอยู่ตลอดเวลา เพื่อทราบรายละเอียด สามารถส่งอีเมลสอบถาม info@douglas.co.th หรือ โทรสายด่วน 064-545-0061

ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือนานกว่า (ขึ้นอยู่กับการส่งงาน)

ได้ แต่นักเรียนจำเป็นจะต้องแจ้งกับทางทีมล่วงหน้า (ภายในเดือนมกราคม) เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องออกค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางและที่พักเอง โดยเราจะจองที่พักและตั๋วเครื่องบินให้

ไม่จำเป็น นักเรียนจะใช้แค่ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี และจบจากคณะอะไรก็ได้

ได้ สามารถผ่อนจ่ายได้ 0% 10 เดือน

หลังเรียนจบ คุณจะได้รับใบปริญญาของจริงจากมหาวิทยาลัย ส่งตรงถึงบ้านคุณ

ไม่ต้องทำข้อสอบ ส่งแต่การบ้าน

ทุกมหาวิทยาลัยในรายการของเรา ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงาน ก.พ. ทั้งสิ้น